• Wheat

 • Såning majs

 • Køer

 • Malkekarrussel

 • Hvedehøst

 • Solsikke

 • Panorama Slovakia

  Acasa  -  Despre FirstFarms  -  Obiective  -  Conceptul de afaceri

Conceptul de afaceri

FirstFarms este o companie care, prin aplicarea propriilor strategii de investiții, își dorește să gestioneze cât mai favorabil oportunitățile de investiție din sectorul agricol est european. FirstFarms achiziționează, modernizează și operează companii cu profil agricol in Europa de Est, având ca scop optimizarea activităților cu ajutorul managementului și experienței daneze în domeniul agricol, pentru ca viitoarele producții agricole (de lapte și cereale) să fie competitive în termeni de preț și calitate, rezultând în final operațiuni profitabile pentru acționarii companiei.

Agricultura în Europa de Est este un domeniu pentru investiții interesant, care din punct de vedere istoric a fost rezervat doar unui cerc restrâns de investitori, deoarece asemenea investiții sunt bazate pe utilizarea intensivă de capital. FirstFarms este o societate pe acțiuni listată la bursa de valori care oferă mai multor oameni șansa de a participa la aceste investiții.

FirstFarms consideră că investiția în agricultură și în teren din Europa de Est este o opțiune de investiție atractivă ca rezultat al mai multor factori:

 • Creșterea puterii de cumpărare în aceste țări și implicit creșterea cererii de produse de calitate, produse pe plan local;
 • Nivel scăzut al salariilor și costurilor rezultând un nivel scăzut de investiție per unitate de producție;  
 • Producții agricole actuale scăzute și potențial viitor pentru producții crescute ca rezultat al managementului implementat;
 • Interes politic în statele est-europene membre UE pentru a stimula creșterea producției agricole prin folosirea potențialului de producție, creșterea gradului de autonomie și implementarea programelor UE de sprijin în agricultură;
 • Creșterea prețului actual al cerealelor ca rezultat al creșterii interesului politic pentru stimularea creșterii cererii de cereale pentru producția de energie alternativă;
 • Reducerea limitărilor politice de natură reglementară privind limitarea numărului de animale, rezultând potențial de a folosi economia de scară în producția agricolă;
 • Industria agricolă puternic fragmentată -  oferă posibilitatea de participare în procesul de restructurare prin unificarea fermelor mici în ferme mari mai profitabile;
 • Viitoare creșteri de preț ale terenurilor agricole și a altor bunuri corporale în agricultură ca rezultat al estimărilor eronate din prezent al valorii bunurilor agricole și o continuă îmbunătățire a posibilităților de finanțare din acest sector;
 • Număr mare de companii agricole cu zone mari de teren  de vânzare la prețuri atractive.