• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Acasa  -  Despre FirstFarms  -  Obiective

Obiective

FirstFarms investește în companii cu profil agricol și în teren agricol din Europa de Est, unde sunt condiții mai bune privind: costurile, producțiile obținute și prețul de vânzare, ceea ce oferă baza pentru venituri satisfăcătoare și sustenabile.

În plus față de rentabilitatea capitalului investit de către acționari în companiile cu profil agricol,  FirstFarms  se așteaptă ca, în timp, să realizeze creșteri de capital rezultate din creșterea valorii terenurilor și bunurilor corporale. Aceste potențiale creșteri de capital nu sunt incluse în bugetele FirstFarms.

FirstFarms își dorește să utilizeze conceptul de „economie de scară” in activitatea agricolă din Europa de Est. Obiectivul FirstFarms este acela de a diversifica portofoliul de companii cu profil agricol atât din punct de vedere geografic cât și operațional, pentru a distribui riscul în cadrul grupului.