• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Acasa  -  Despre FirstFarms
 

Despre FirstFarms

FirstFarms este un grup de societăți care investesc în achiziția de terenuri și agricultură în Europa de Est. Grupul achiziționează și modernizează companii din domeniul agriculturii pentru a le îmbunătăți managementul astfel încât viitoarele producții agricole sa fie competitive în termeni de preț și calitate. Compania a fost listată la NASDAQ OMX Copenhaga încă din luna decembrie 2006.

Această secțiune conține informații despre: istoricul FirstFarms, obiectivele sale, conceptul de afaceri, misiune, viziune, valori, strategie, politici și abordare în ceea ce privește problemele de mediu înconjurător si bunăstarea animalelor, structura grupului, informații privind acțiunile companiei mamă, țări unde acționează grupul.