• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Om FirstFarms  -  Målsætninger  -  Vision

Vision

FirstFarms skal være respekteret, fordi selskabet gennemfører investeringer i landbrug i Østeuropa på en kompetent og pålidelig måde, der er kendetegnet ved stor seriøsitet. Gennem selskabets aktiviteter skal der bidrages til, at forbrugerne tilbydes landbrugsprodukter af høj standard samtidig med at fokus på miljø og dyrevelfærd bevares.

Det er målet at skaffe FirstFarms' aktionærer et langsigtet attraktivt afkast og samtidig sikre aktionærerne, at selskabet spreder sin risiko gennem sin investeringsstrategi i forskellige lande og på forskellige produktionsgrene.

Nedenfor er FirstFarms' vision beskrevet visuelt frem mod år 2020. Tidslinjen og aktiviteter er ikke prioriteret eller tidsmæssigt fastsat og skal derfor alene ses som en mulig ramme for FirstFarms' udvikling mod at blive en af branchens mest succesfulde aktører.