• Wheat

 • Såning majs

 • Køer

 • Malkekarrussel

 • Hvedehøst

 • Solsikke

 • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Om FirstFarms  -  Målsætninger  -  Strategi

Strategi

Ud fra en strategi om diversifikation på såvel produktionsområder som geografiske markeder, opkøber FirstFarms landbrug og jord i Østeuropa. Efter overtagelse skal driften optimeres, så der i fremtiden kan produceres landbrugsvarer, som er konkurrencedygtige på pris og kvalitet, og som kan medvirke til at imødekomme den stigende lokale købekraft og efterspørgsel i østlandene. FirstFarms' investeringer baserer sig på langvarigt og aktivt ejerskab.

Investeringsstrategi

FirstFarms vurderer, at der i øjeblikket og i en årrække fremover vil være gode muligheder for at opkøbe landbrugsselskaber og jord i Østeuropa med et fornuftigt forhold mellem afkast og risiko. I forbindelse med investeringerne vil FirstFarms:

 • Erhverve kapitalandele og indskyde egenkapital i landbrugsselskaber og jord, f.eks. i forbindelse med fusion eller stiftelse af joint ventures.
 • Investere yderligere egenkapital og ansvarlig lånekapital i konsolideringen, struktureringen, driften og udviklingen af de enkelte landbrugsselskaber.
 • Bistå med at tilvejebringe fremmedkapital fra eksterne kreditinstitutter til finansiering.
 • Supplere og/eller forny ledelsen i datterselskaberne og løbende bistå disse.
 • Realisere kapitalgevinster i forbindelse med delvis eller total exit fra porteføljeinvesteringerne.

Investeringskriterier

 • FirstFarms investerer i landbrug og jord i østeuropæiske EU-lande.
 • FirstFarms investerer i såvel nedslidte som moderne landbrugsselskaber når det vurderes, at FirstFarms kan drive en effektiv primærproduktion i det overtagne selskab.
 • FirstFarms er primærproducent og kan derfor drive forskellige former for primærproduktion herunder mælke-, kvæg- og svineproduktion.
 • FirstFarms opkøber og driver jord i Østeuropa og kan i forbindelse hermed etablere såvel vegetabilsk som animalsk produktion eller begge dele.
 • FirstFarms gennemfører investeringer alene eller i samarbejde med lokale partnere eller andre finansielle partnere.
 • FirstFarms diversificerer sin landbrugsportefølje på forskellige driftsgrene i forskellige lande for at sprede risikoen i selskabet.
 • FirstFarms er primærproducent, men i konkrete tilfælde kan det være nødvendigt at have næste led i forsyningskæden med af forskellige konkurrence- og afsætningsmæssige årsager.