• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Om FirstFarms  -  Målsætninger  -  Bæredygtighed  -  Miljø

Miljø

FirstFarms ønsker ikke, at naturen og miljøet skal tage skade af den virksomhed, som selskabet udøver på sine aktiviteter i Østeuropa. Derfor har FirstFarms gjort en række tiltag, der skal sikre, at miljøreglerne bliver overholdt på landbrugsaktiviteterne i de forskellige lande.

Sprøjtemidler og gødning

I overensstemmelse med lovgivningen i de lande, hvor FirstFarms udøver sine landbrugsaktiviteter, fører selskabet logbøger over brug af pesticider og gødning. Disse bøger er underkastet kontrol fra miljømyndighederne. Sprøjtemidler, som ikke er godkendt i det land, hvori selskabet driver landbrugsvirksomhed, bruges ikke af selskabet. Selskabet overholder lovgivning i forhold til mængderne og brug af gødning for såvel handels- som naturgødning.

Særlige miljøaftaler

I nogle områder skal særlige miljøaftaler overholdes, og på disse arealer, som dyrkes under EU-reglerne for miljøhensyn, overholdes reglerne med hensyn til markplaner, sædskifte og restriktioner på sprøjtning.

Uddannelse

Der sørges for, at medarbejdere har fornøden og lovpligtig uddannelse i brug af de forskellige sprøjtemidler. Selskabet betaler for uddannelsen til medarbejderne, som opdateres hvert år.