• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Om FirstFarms  -  Målsætninger  -  Bæredygtighed  -  Dyrevelfærd

Dyrevelfærd

FirstFarms er klar over det ansvar, der hviler på selskaber, der driver landbrugsvirksomhed i Østeuropa. Derfor foretager selskabet løbende tiltag, der blandt andet skal sikre dyrevelfærden og biosikkerheden.

Transport

FirstFarms overholder al gældende dyretransportlovgivning, i de lande, hvor selskabet agerer. I EU er reguleringen af dyretransporter fastsat ens i samtlige medlemsstater, idet Rådets Forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport (Transportforordningen) er gældende i alle medlemsstater. 

Medicinering

Selskabet overholder de gældende regler med hensyn til medicinering og tilbageholdelsesfrister. Der er således kun medicinlagre, som myndighederne er vidende om og kontrollerer jævnligt. Lagrene er under den tilsynsførende dyrlæges kontrol.

Dyrlæger/rådgivere

FirstFarms har et tæt samarbejde med landenes veterinære myndigheder, det vil sige kredsdyrlægeinstitution, tilsynsførende dyrlæge samt andre eksterne rådgivere.