• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Om FirstFarms  -  Målsætninger

Målsætninger

FirstFarms investerer i landbrugsselskaber og jord i Østeuropa, hvor gunstige omkostnings-, produktions- og afsætningsforhold giver mulighed for en løbende høj driftsindtjening.

Udover en forrentning af egenkapitalen forventer FirstFarms over tid at kunne realisere kapitalgevinster i form af værdistigninger på jord og anlægsaktiver, men størrelsen af disse eventuelle gevinster indgår ikke i de økonomiske budgetter for FirstFarms.

FirstFarms ønsker at udnytte de betydelige stordriftsfordele, der er i landbrugsproduktionen i Østeuropa. FirstFarms' målsætning er at diversificere porteføljen af landbrugsselskaber, såvel geografisk som driftsmæssigt, for at sprede risikoen i selskabet.

Se også:

» Organisation

» Finansiel information