• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Om FirstFarms  -  Historie

Historie

I 2005 købte otte danske investorer og landmænd det slovakiske landbrugsselskab Agra M. I foråret 2006 blev fire af investorerne købt ud og de fire resterende fortsatte samarbejdet og opkøbte i juli 2006 det slovakiske landbrugsselskab Mast Stupava. De fire investorer fortsatte moderniseringen og effektiviseringen af landbrugene ved hjælp af dansk know-how og landbrugsledelse, men da det er meget kapitalkrævende at investere i så stor grad, som investorerne ønskede, besluttede de at omdanne selskabet, så det kunne blive børsnoteret og dermed skaffe kapital til yderligere investeringer - ikke kun i Slovakiet, men også i andre lande i Østeuropa. Strategien var at sprede investeringerne geografisk og på forskellige primærområder i Østeuropa.

I december 2006 blev FirstFarms A/S børsnoteret og fik hermed ca. 2.600 aktionærer og en aktiekapital på 471.224.100 kr., der siden er brugt til at investere i landbrugsselskaber og jord i SlovakietRumænienUngarn og Tjekkiet.

Se også:
» Forretningsgrundlag
» Strategi