• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Om FirstFarms  -  FirstFarms Slovakiet  -  Markdrift

Markdrift

Markbruget i Slovakiet omfatter ca. 9.300 ha EU-støtteberettiget jord. En mindre del af jorden er ejet af FirstFarms, mens 6.800 ha jord er ejet af ca. 5.000 jordejere og ca. 2.000 ha administreres af SPF, som er en slovakisk jordfond, der administrerer statsjord.

Under FirstFarms' drift og ejerskab i Slovakiet er der foretaget betydelige investeringer i markudstyr og maskiner, herunder nyt udstyr til produktion af grovfoder, transportlogistik, traktorer og udstyr til jordbearbejdning. Samtidig er der foretaget en omfattende oprydning i gammelt og udslidt materiel og landbrugsudstyr. Der foretages løbende investeringer i maskinparken med hovedvægt på traktorer, finsnittere, læssemaskiner, fuldfodervogne og transportudstyr.

Maskinpark i Slovakiet (pdf)

Markplan i Slovakiet for 2018-2019 (pdf)

Afgrødesammensætningen dækker over salgsafgrøder bestående af raps, hvede, maltbyg, rug, roer og majs samt afgrøder til grovfoder, der består af majs- og lucerneensilage, sorghum og hø. Såvel indkøb af grovvarer som salg af produkter fra den vegetabilske produktion sker gennem flere større grovvareselskaber, der opererer i markedet.

Selskabets politik er at have minimum 3 måneders ekstra grovfoder på lager ud over det årlige fodringsbudget, således at der opnås størst mulig sikkerhed for udsving i grovfoderproduktionen. Kraftfoder i form af f.eks. soja- og rapskager indkøbes hovedsageligt på kontrakter.