• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Om FirstFarms  -  FirstFarms Slovakiet  -  Mælkeproduktion

Mælkeproduktion

Pr. januar 2017 omfatter mælkeproduktionen i Slovakiet ca. 5.000 kreaturer, heraf 2.500 malkekøer.

Forudsætningerne for en forbedret mælkeydelse omfatter en række forskellige elementer og tiltag fra FirstFarms' side. Siden overtagelsen af landbrugsselskaberne i Slovakiet er der i særlig grad fokuseret på såvel fodersammensætning som kvaliteten af foderet til besætningen.

Ydelsesfremgangen skyldes betydelige investeringer i såvel den animalske som den vegetabilske produktion, rationaliseringer, uddannelse af lokale medarbejdere samt ændring i fodersammensætning. Den animalske produktion er derfor i dag næsten på niveau med de bedste danske mælkeproducenter.

For at udvide og effektivisere mælkeproduktionen i Slovakiet, har FirstFarms bygget en ny stald til 2.700 malkekøer med tilhørende ny malkekarrusel, bygning til foderopbevaring og investeret i forskellige miljøforanstaltninger med henblik på at opfylde nationale og EU-miljøkrav og forbedret dyrevelfærd. Byggeriet afspejler de betydelige stordriftsfordele, der er mulige at opnå i landbrugsproduktionen indenfor rammerne af landbrugslovgivningen i Slovakiet.

Udover at investere i materiel og dyr, indgår det som et væsentligt element at løfte vidensniveauet hos de lokale medarbejdere gennem træning og uddannelse, for at sikre dyrenes velfærd og dermed også sikre ydelsesfremgang i mælkeproduktionen. Med henblik på at sikre driftsledelsens adgang til ekstern rådgivning og mulighed for kontinuerlig opdatering af faglig viden på det højeste niveau er der etableret samarbejde med såvel danske som udenlandske rådgivningstjenester og private konsulentfirmaer. Disse aftaler sikrer, at det faglige grundlag for mælkeproduktionen altid er på et meget højt niveau. Samtidig har selskabet et tæt samarbejde med andre slovakiske mælkeproducenter.

Mælken fra FirstFarms i Slovakiet afsættes til forskellige europæiske mejeriselskaber. Det er ledelsens vurdering, at FirstFarms' evne til at levere store og stabile mængder mælk i en høj ensartet kvalitet gør det interessant for en række internationale mejeriselskaber at aftage produktionen og således også stiller selskabet i en god forhandlingsposition ved forhandling af kontraktvilkår med aftagere af mælken. En lang række store europæiske mejeriselskaber er til stede indenfor leveringsafstand af FirstFarms, hvorfor forskellige muligheder med hensyn til afsætning af mælk løbende vurderes af selskabet.