• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Om FirstFarms  -  FirstFarms Slovakiet

FirstFarms Slovakiet

FirstFarms har i Slovakiet gennemført en af de største danske landbrugsinvesteringer i Østeuropa med opkøb af tre landbrugsselskaber i 2005, 2006 og 2007; Agra M., Mast Stupava og Mlyn, der ligger ca. 20-30 km nord for hovedstaden Bratislava. De tre selskaber drives samlet, da de ligger i umiddelbar nærhed af hinanden og det samlede areal udgør ca. 9.300 ha, der hovedsagelig består af forpagtet agerjord. Den samlede besætning udgør ca. 2.500 malkekøer plus opdræt. Målsætningen er at opnå en malkekvægsbesætning på 3.300 malkekøer og for at opnå dette mål færdiggjorde selskabet i 2011 et stort staldbyggeri. Staldene kan huse 2.700 malkekøer.

FirstFarms har i de tre slovakiske selskaber opnået en betydelig effektivitets- og produktionsfremgang gennem målrettede produktionsinvesteringer samt succesfuld gennemførelse af forretningskonceptet, der indebærer brug af dansk landbrugsledelse og know-how. Da de tre selskaber bliver drevet sammen opnår selskaberne betydelige stordriftsfordele.

Herunder kan FirstFarms' aktiviteter i Slovakiet ses: 

FirstFarms' aktiviteter i Slovakiet ligger i umiddelbar nærhed til den internationale lufthavn i Bratislava og de store industriområder med Volkswagen-fabrikkerne som ét af de største foretagender i området. Endvidere er der forholdsvis god infrastruktur i området, og aktiviteterne ligger tæt ved motorvejen.