• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Om FirstFarms  -  FirstFarms Rumænien  -  FirstFarms Vestrumænien

FirstFarms Vestrumænien

I Vestrumænien driver FirstFarms i 2018/2019-sæsonen ca. 3.500 ha landbrugsjord i nærheden af Timisoara. Her er det ligeledes planen at udbygge arealet i drift til 8.000 ha jord.

Maskinpark i Vestrumænien (pdf)

Markplan i Vestrumænien for 2018-2019 (pdf)