• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Om FirstFarms  -  FirstFarms Rumænien

FirstFarms Rumænien

I maj 2007 etablerede FirstFarms sig i Rumænien med stiftelsen af et rumænsk datterselskab, FirstFarms s.r.l., der opkøber landbrugsselskaber og jord og driver landbrugsselskaberne i Rumænien. Siden 2007 har selskabet opkøbt landbrugsjord og selskaber fordelt i Øst- og Vestrumænien, hvor jorden er beliggende i områder med høj bonitet og fortrinsvis i sortjordsbæltet, hvor jorden er meget frugtbar og noget af det bedste i Europa. Opkøb af jord i Rumænien foregår på forskellige måder, blandt andet i form af opkøb af titler (parceller) som efterhånden udmatrikuleres og lægges sammen, samt i større sammenhængende jordarealer fuld registreret, hvor prisen derved er højere end i de små parceller.

Pr. januar 2018 ejer FirstFarms i alt 5.460 ha jord i Rumænien. På grund af omstændighederne med sammenlægning af jorden er ikke al jorden i drift, men selskabet arbejder på at få det udmatrikuleret og sammenlagt, så der kan drives stordrift på det.

Herunder kan FirstFarms' aktiviteter i Rumænien ses: