• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Om FirstFarms
 

Om FirstFarms

FirstFarms er et aktieselskab, der investerer i landbrug og jord i Østeuropa. Selskabet opkøber og moderniserer landbrugsselskaber og jord for at optimere driften således at der i fremtiden kan produceres landbrugsvarer, som er konkurrencedygtige på pris og kvalitet. Selskabet har siden december 2006 været noteret på NASDAQ Copenhagen.

I denne sektion findes oplysninger om FirstFarms' historie, dets målsætninger, forretningsgrundlag, mission, vision, værdier, strategi, politik og holdning til dyrevelfærd og miljø, koncernopbygning, forretningsområder og lande.