• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Investor Relations  -  Finansiel information  -  Udbyttepolitik

Udbyttepolitik

Det er FirstFarms' langsigtede målsætning at udlodde en andel af årets overskud i udbytte, mens det resterende overskud skal geninvesteres i nye projekter, således at porteføljen kontinuerligt optimeres. Selskabet forventer ikke i sine første år som børsnoteret selskab at udbetale udbytte, da der skal foretages væsentlige investeringer i nye landbrugsselskaber og jord samt i udvikling af nuværende og kommende landbrugsselskaber. På længere sigt forventer FirstFarms at udbetale udbytte i en størrelsesorden, der afhænger af de fremtidige investeringsmuligheder og virksomhedens cash flow i øvrigt.