• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Selskabsinformation  -  Organisation  -  Direktion og Bestyrelse

Direktion og bestyrelse

Direktion

Anders H. Nørgaard

Bestyrelse

Bestyrelsen i FirstFarms består af:

Direktør Henrik Hougaard (formand)

Medlem af bestyrelsen siden december 2004, og formand siden september 2006

Henrik Hougaard er ejer af Skiold-koncernen og har flere bestyrelsesposter i danske virksomheder, bl.a. i SKIOLD A/S og Graintec A/S. Endvidere er Henrik Hougaard direktør i SKIOLD Holding ApS og Thoraso ApS.

Direktør Asbjørn Børsting

Medlem af bestyrelsen siden april 2014

Asbjørn Børsting er bestyrelsesformand i Sejet Planteforædling I/S og Crop Innovation Denmark og har bestyrelsesposter i bl.a. Danæg Holding A/S, DataLogisk A/S og DLF-Trifolium A/S. Endvidere er Asbjørn Børsting direktør i DLG-koncernen.

Direktør Jens Bolding Jensen

Medlem af bestyrelsen siden april 2013

Jens Bolding Jensen er direktør i BPI A/S og har bestyrelsesposter i bl.a. HP Schou A/S, Jørgen Schou Holding A/S samt Royal Oak K/S. 

Dyrlæge Bent Juul Jensen

Medlem af bestyrelsen siden april 2013

Bent Juul Jensen har ejet/drevet landbrug fra 1985-2010; herunder malkekvæg.

Bestyrelsesmedlemmernes hverv udover FirstFarms A/S er givet som uddrag. En fuldstændig oversigt over medlemmernes bestyrelses- og direktionsposter findes i selskabets årsrapport.