• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Om FirstFarms  -  FirstFarms Rumænien  -  FirstFarms Vestrumænien

FirstFarms Vestrumænien

I Vestrumænien driver FirstFarms i 2015/2016-sæsonen ca. 3.700 ha landbrugsjord i nærheden af Timisoara. Her er det ligeledes planen at udbygge arealet i drift til 10.000 ha jord.

Markplan i Vestrumænien for 2015-2016 (pdf)

Maskinpark i Vestrumænien (pdf)