• Wheat

 • Såning majs

 • Køer

 • Malkekarrussel

 • Hvedehøst

 • Solsikke

 • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Investor Relations  -  Finanskalender

Finanskalender

FirstFarms' planlagte datoer for regnskabsrapporteringer og andre væsentlige begivenheder i 2017:

 • 28. marts 2017
  Årsrapport 2016

 • 25. april 2017
  Generalforsamling

 • 31. maj 2017
  Delårsrapport 1. januar - 31. marts 2017

 • 29. august 2017
  Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2017

 • 28. november 2017
  Delårsrapport 1. januar - 30. september 2017

Forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen den 25. april 2017 skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. marts 2017.